A- A A+
0 800 50 55 99
безкоштовно у межах України
+38 (044) 590 45 95
для дзвінків з-за кордону
              instagram logo       
       
  • Про банк

Внутрішні положення (Internal policy)

Положення про Загальні збори акціонерів

Положення про Правління

Положення про Наглядову раду АТ «КРИСТАЛБАНК»

Принципи (кодекс) корпоративного управління

Положення про винагороду членів Наглядової ради

Витяг з Антикорупційної політики та механізму конфіденційного повідомлення про неприйнятну поведінку в АТ «КРИСТАЛБАНК»

Витяг з Політики запобігання конфліктам інтересів в АТ «КРИСТАЛБАНК»

POLICY of JSC "CRYSTALBANK" on preventing and countering to legalization (laundering) of the proceeds of crime, terrorist financing and financing proliferation weapons of mass destruction

→ ПОЛІТИКА АТ «КРИСТАЛБАНК» з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Wolfsberg Group Correspondent Banking Due Diligence Questionnaire JSC "CRYSTALBANK"

→ Витяг з Кодексу корпоративної етики

→ Положення про винагороду членів Правління АТ "КРИСТАЛБАНК"

Порядок проведення конкурсу з відбору зовнішнього аудитора АТ "КРИСТАЛБАНК"

Депозити
Депозитні програми для фізичних осіб
Грошові перекази
Міжнародні системи
грошових переказів
Мережа відділень
Місцезнаходження,
контактна інформація