A- A A+
0 800 50 55 99
безкоштовно у межах України
+38 (044) 590 45 95
для дзвінків з-за кордону
              instagram logo       
       
  • Приватним клієнтам
  • Кредитні програми

Вимоги до пакету документів потенційного позичальника

Перелік документів, необхідних при отриманні кредиту

1. Перелік  документів, що подається Покупцем
  Кредитна заявка на одержання Кредиту (заповнюється в Банку)
  Оригінал паспорту громадянина України
  Документ щодо реєстраційного номеру облікової картки платника податку (довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру/картка про присвоєння ідентифікаційного номеру/картка платника податку)
  Свідоцтво про шлюб/про одруження/розірвання шлюбу Покупця
  Довідка з місця роботи із зазначенням посади, отримуваного середньомісячного доходу та відрахувань із нього за останні 6 місяців.
  Для фізичної особи, яка отримує доходи як  фізична особа-підприємець:
  • Копія Свідоцтва про державну реєстрацію та/або Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (у всіх випадках);
  • Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ( отримується працівником Банку в день звернення до Установи);
  • квартальні податкові декларації підприємця за 2 останні звітні періоди (якщо підприємець звітує щоквартально) або податкова декларація за повний рік (якщо кредитна заявка подається у перший квартал року;
  • податкова декларація підприємця за останній рік (якщо підприємець звітує раз на рік).
1.1.

Для фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність: Довідка про взяття на облік платника податків (у випадках, якщо умовою ведення незалежної професійної діяльності згідно із законом є державна реєстрація такої діяльності у відповідному уповноваженому органі та отримання свідоцтва про реєстрацію чи іншого документа (дозволу, сертифіката , тощо), що підтверджує право фізичної особи на ведення незалежної професійної діяльності);

Свідоцтво про реєстрацію чи інший документ (дозвіл, сертифікат тощо), що підтверджує право фізичної особи на ведення незалежної професійної діяльності зокрема: реєстраційне посвідчення про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності (для приватного нотаріуса), свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю (для адвоката, який займається адвокатською діяльністю індивідуально та не зареєстрований як фізична особа – підприємець), свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта (для судового експерта, який не є працівником державної спеціалізованої установи та отримав право самостійно здійснювати судово-експертну діяльність) (надається у випадках, якщо умовою ведення незалежної професійної діяльності згідно із законом є державна реєстрація такої діяльності у відповідному уповноваженому органі та отримання відповідного документу);

Податкова декларація про майновий стан і доходи або Довідка про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію), видана органами ДПС (у всіх випадках) (надається за попередній рік);

Свідоцтво про право зайняття нотаріальною діяльністю (надається приватним нотаріусом).

1.2

Документи, що підтверджують інші доходи (при наявності)

Документи, що підтверджують наявність рухомого/нерухомого майна у Позичальника/поручителів/членів родини (правовстановлюючі документи на нерухомість, земельну ділянку, автотранспортний засіб, тощо)

  Інші документи на вимогу Банку (при необхідності) *

* Банк залишає за собою право вимагати додаткові документи, що не вказані в переліку.

Отримати зворотній зв'язок

Вам зателефонує та безкоштовно надасть консультацію співробітник банку
Депозити
Депозитні програми для фізичних осіб
Грошові перекази
Міжнародні системи
грошових переказів
Мережа відділень
Місцезнаходження,
контактна інформація