A- A A+
0 800 50 55 99
безкоштовно у межах України
+38 (044) 590 45 95
для дзвінків з-за кордону
              instagram logo       
       
 • Приватним клієнтам
 • Кредитні програми

Кредит на придбання автотранспортного засобу

Умови кредитування фізичних осіб на придбання нових та бувших у використанні авто

Умови кредитування фізичних осіб на придбання нових та бувших у використанні авто

 • Термін кредитування - до 6 років для нових авто, до 5 років для авто бувших у використанні
 • Максимальний розмір суми кредиту - до 2 000 000,00 грн.
 • Метод погашення – класичний
 • Процентна ставка - залежать від строку кредиту
 • Без щомісячних комісій
 • Дострокове погашення кредиту без штрафних санкцій та без будь-яких обмежень

Шаблон кредитного договору


 

УМОВИ КРЕДИТУВАННЯ ЗА ПРОГРАМОЮ «КРИСТАЛ АВТО ПАРТНЕР»*

придбання нових автотранспортних засобів (легкових автомобілів) в автосалонах України

Строк кредитування до 6 років
Першочерговий внесок    від 30 % calc  від 50 % calc
Відсоткова ставка (номінальна), річних   1-й рік   9,99 % 6,99 %
2-й рік 10,99 % 9,99 %
3-й рік 11,99 % 10,99 %
4-й рік 12,99 % 11,99 %
5-й рік 13,99 % 13,99 %
6-й рік 14,99 % 14,99 %
Одноразова комісійна винагорода Банку за надання кредиту (від суми кредиту) 1 %

 

* в межах співпраці з страховими компаніями - партнерами
 

 

УМОВИ КРЕДИТУВАННЯ ЗА ПРОГРАМОЮ «КРИСТАЛ АВТО СТАНДАРТ»

(придбання нових автотранспортних засобів (легкових автомобілів) в автосалонах України)

Строк кредитування (місяців/років)  до 6 років
Першочерговий внесок (власний внесок потенційного Позичальника, від вартості авто) від 30 % calc
Відсоткова ставка (номінальна), річних 16,00 %
Одноразова комісійна винагорода Банку за надання кредиту (від суми кредиту) 1 %

 

УМОВИ КРЕДИТУВАННЯ ЗА ПРОГРАМОЮ «КРИСТАЛ АВТО СТАНДАРТ з ПРОБІГОМ»*

(придбання б/в автотранспортних засобів (легкових автомобілів) в автосалонах України та у фізичних осіб)

Строк кредитування до 5 років
Першочерговий внесок (власний внесок потенційного Позичальника від оціночної вартості авто) від 40 % calc
Відсоткова ставка (номінальна), річних **  1-й рік   10,99 % 
2-й рік 13,99 %
3-й рік 14,99 %
4-й рік 15,99 %
5-й рік 16,99 %
Одноразова комісійна винагорода Банку за надання кредиту (від суми кредиту) 1 % 
* легковий автомобіль іноземного виробництва з датою виробництва до 3 років (не старше 3 років) від початкового року випуску, при цьому на момент закінчення строку Кредитного договору, рік випуску не може бути більшим ніж 6 років
** в межах співпраці з страховими компаніями - партнерами

 

Попередження та можливі наслідки для клієнта в разі користування послугою «АВТОКРЕДИТУВАННЯ»

Попередження 1: клієнт зобов’язаний повернути суму кредиту, комісії та відсотки за його користування відповідно до умов кредитного договору та вимог законодавства України

Можливі наслідки за невиконання цього Попередження:

1. За несвоєчасну сплату заборгованості по кредиту, процентів за користування кредитом, комісій та інших платежів, встановлених кредитним договором Банк має право нарахувати та стягнути, а Клієнт сплачує на вимогу Банку пеню, яка обчислюється від суми простроченого платежу у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє на дату невиконання зобов’язання по сплаті кредиту, процентів по кредиту, комісій та нараховується щоденно.

При цьому, пеня за невиконання зобов’язання щодо повернення кредиту, процентів і комісій за цим Договором не може перевищувати подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня, та не може бути більшою за 15 % (п’ятнадцять відсотків) суми простроченого платежу.

2. За невиконання інших умов кредитного договору, Банк має право нарахувати та стягнути, а клієнт зобов’язаний сплатити такі штрафні санкції:

 • у випадку порушення Позичальником строку погашення одержаного ним Кредиту, Банк має право стягнути проценти в розмірі 25,00 % річних від простроченої суми згідно ч.2 ст.625 ЦК;
 • у випадку прострочення Позичальником виконання зобов’язання по поверненню Банку суми боргу за Кредитним договором, він зобов’язаний сплатити суму заборгованості з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення (п.2 ст.625 ЦК).
 • за невиконання будь-якого з прийнятих на себе зобов’язань, передбачених Кредитним договором та (або) будь-якої з наданих гарантій за Кредитним договором, Позичальник сплачує штраф у розмірі 1% від загальної суми кредиту за кожен випадок невиконання (порушення).

3. Інші заходи, що застосовуються Банком за невиконання умов Кредитного договору:

 • Банк має право банку у визначених кредитним договором випадках вимагати дострокового погашення зобов’язань за кредитом та відшкодування збитків, завданих йому порушенням виконання зобов'язань;
 • Банк має право на передачу інформації до бюро кредитних історій / Кредитного реєстру НБУ та формування негативної кредитної історії, що може враховуватися Банком під час прийняття рішення щодо надання кредиту в майбутньому;
 • Банк має право звернути стягнення на передане в заставу рухоме майно відповідно чинного законодавства України;
  Банк має право у разі недостатності коштів, отриманих від реалізації переданого в заставу рухомого майна, для погашення вимоги за кредитним договором, звернути стягнення на особисте майно клієнта для погашення кредиту.

Попередження 2: Банк задовольняє вимогу щодо погашення заборгованості за кредитом за рахунок переданого в заставу рухомого майна в позасудовому порядку у відповідності із застереженням в договорі застави, укладеному між клієнтом та Банком.

Попередження 3: застава майна припиняється у разі повного погашення заборгованості клієнта за кредитним договором, закінчення строку дії договору застави або реалізації предмета застави.

Попередження 4: Банк не вимагає від клієнта або спорідненої чи пов'язаної з ним особи придбання будь-яких інших послуг від Банку як обов'язкову умову надання кредиту на купівлю нерухомості (крім надання пакета банківських послуг)

Попередження 5: Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом

Попередження 6: У клієнта є можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів Банку, що надаються засобами дистанційних каналів комунікації 

 


 excel  Завантажити детальний кредитний калькулятор

Отримати зворотній зв'язок

Вам зателефонує та безкоштовно надасть консультацію співробітник банку
Депозити
Депозитні програми для фізичних осіб
Грошові перекази
Міжнародні системи
грошових переказів
Мережа відділень
Місцезнаходження,
контактна інформація