A- A A+
0 800 50 55 99
безкоштовно у межах України
+38 (044) 590 45 95
для дзвінків з-за кордону
              instagram logo       
       
 • Корпоративним клієнтам
 • Кредитні програми

ПРОГРАМА «ДОСТУПНІ КРЕДИТИ 5-7-9%»

 

Фінансування інвестиційних проєктів та поточної діяльності підприємств Фондом розвитку підприємництва у партнерстві з Міністерством економіки та за підтримки Президента України.

 

 

Суб’єкти Програми: 

Суб’єкти мікро-, малого та середнього підприємництва (фізичні особи-підприємці або юридичні особи, річний дохід яких не перевищує суму, еквівалентну відповідно 2, 10 та 20 млн. євро, визначену за офіційним курсом НБУ на останній день звітного періоду).

Цілі кредитування:

 • Придбання та/або модернізація основних засобів (крім легкових автомобілів, які не використовують в комерційних чи виробничих цілях)
 • Придбання нежитлової нерухомості та/або земельних ділянок для здійснення там господарської діяльності, без права передачі в оренду
 • Будівництво, капітальний ремонт або реконструкція приміщень, в яких здійснюється господарська діяльність (крім офісних)
 • Франчайзинг
 • Поповнення обігових коштів
 • Рефінансування існуючої заборгованості за кредитами в банках
 • Фінансування обігового капіталу – 25% витрат, які є невід’ємною частиною реалізації інвестиційного проекту, кредитними коштами.
 • Кредити на поповнення обігових коштів в період дії антикризових заходів, що діють лише впродовж карантину, встановленого КМУ з метою запобігання поширенню COVID-19, або обмежувальних заходів, пов’язаних із його поширенням, та протягом 90 днів з дня їх відміни
 • Кредитування підприємств, що спеціалізуються на виробництві лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, а також на рефінансування заборгованості за кредитами, наданими на зазначені цілі (в період дії антикризових заходів, що діють лише впродовж карантину, встановленого КМУ з метою запобігання поширенню COVID-19, або обмежувальних заходів, пов’язаних із його поширенням, та протягом 90 днів з дня їх відміни).

Основні умови кредитування:

 • Сума – до 50 млн. грн. для усіх кредитів в межах Програми на групу пов’язаних осіб
 • Валюта – UAH
 • Термін кредитування – до 5 років для інвестиційних кредитів; до 3 років — для кредитів на поповнення обігових коштів
 • Процентна ставка: Від 0% до 9% річних (детальніше)
 • Комісії: 0,5 % від суми наданого кредиту одноразово за надання кредиту, 0,5 % від суми наданого кредиту одноразово за супроводження кредиту.
 • Забезпечення – об’єкт кредитування, якщо він відноситься до основних видів забезпечення; альтернативне/додаткове забезпечення – майно, що відноситься до основних видів забезпечення.

Вимоги до позичальників:

Для діючого бізнесу (строк ведення бізнесу від 12 місяців):

 • Вид бізнесу: виробництво, послуги, торгівля, будівництво, сільське господарство, транспорт, інформаційні технології (окрім видів діяльності, що вказані у ст. 13 Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва»);
 • Річний дохід від ведення господарської діяльності (сумарно по групі пов’язаних контрагентів (далі – ГПК)) не перевищує суму, еквівалентну 20 млн. євро за офіційним валютним курсом НБУ на останній день звітного періоду.
 • Відсутня негативна кредитна історія та прострочена заборгованість по кредитам;
 • Відсутня заборгованість перед бюджетом, Пенсійним фондом, фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування;
 • Відсутні відкриті судові провадження у справі про банкрутство / неплатоспроможність та не перебуває в стані реорганізації / ліквідації;
 • Відсутність отриманої протягом останніх 3-х років державної підтримки, що перевищує суму, еквівалентну 200 тисячам євро (сумарно по ГПК).
 • Відсутність отриманої суми, еквівалентну 400 тис. євро, визначену за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком, що діяв на останній день фінансового року, яка надається з метою запобігання виникненню та поширенню, локалізації та ліквідації спалахів епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, а також для запобігання та подолання їх наслідків, у тому числі від встановленого Кабінетом Міністрів України карантину та обмежувальних заходів, пов’язаних з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2;
 • Власниками та кінцевими бенефіціарами юридичної особи мають бути резиденти України:
 • Вік позичальника (для ФОП) має становити від 21 року (на дату звернення) до 65 років (на кінець строку дії кредитного договору)

Для новоствореного бізнесу (start-up або ФОП/ юридичні особи, що зареєстровані та ведуть бізнес менше 12 місяців):

 • Наявність досвіду в галузі у власника бізнесу або принаймні у одного працівника:
  • для виробництва – від 12 місяців досвіду;
  • для сфери послуг – від 6 місяців досвіду (підтвердженням досвіду може бути копія трудової книжки, копія трудового контракту, інші документи, які підтверджують досвід);
  • наявний обгрунтований бізнес-план по реалізації проекту.

Для рефінансування існуючої заборгованості:

 • забезпечення протягом строку отримання державної підтримки збереження не менш як 50 % фонду оплати праці та 50 % чисельності персоналу порівняно із станом на 1 березня 2020 р. (у разі наявності найманих працівників).

Підтримка не надається, якщо Клієнт:

 1. є кредитними організаціями, страховими організаціями, інвестиційними фондами, недержавними пенсійними фондами, професійними учасниками ринку цінних паперів, ломбардами;
 2. є нерезидентами України, за винятком випадків, передбачених міжнародними договорами України;
 3. здійснюють виробництво та/або реалізацію зброї, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, обмін валют;
 4. здійснюють надання в оренду нерухомого майна, що є одним з основних видів діяльності;
 5. визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство;
 6. перебувають у стадії припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця;
 7. подали завідомо недостовірні відомості та документи під час звернення за наданням державної підтримки;
 8. мають заборгованість перед бюджетом, Пенсійним фондом України, фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування;
 9. отримали державну підтримку з порушенням умов її надання або умов щодо цільового використання бюджетних коштів, що доведено в установленому порядку.
Депозити
Депозитні програми для фізичних осіб
Грошові перекази
Міжнародні системи
грошових переказів
Мережа відділень
Місцезнаходження,
контактна інформація