A- A A+
0 800 50 55 99
безкоштовно у межах України
+38 (044) 590 45 95
для дзвінків з-за кордону
              instagram logo       
       
 • Приватним клієнтам
 • Кредитні програми

Кредити на придбання нерухомості на вторинному ринку

Умови кредитування фізичних осіб на придбання нерухомості на вторинному ринку

 • Термін кредитування - від 1 до 20 років
 • Авансовий внесок – від 30% від вартості нерухомого майна
 • Максимальний розмір суми кредиту - до 5 000 000 грн.
 • Метод погашення - класичний
 • Процентна ставка - залежить від типу процентної ставки та строку кредиту
 • Без щомісячних комісій
 • Дострокове погашення кредиту без штрафних санкцій та без будь-яких обмежень

Умови діють з 01.03.2021 року

Умови кредитування фізичних осіб за продуктом «Кредит фізичним особам на придбання нерухомості на вторинному ринку з фіксованою ставкою»

Програма «Доступна "Сім"»

Метод погашення

Погашення заборгованості з поступовим зменшенням суми платежів протягом усього строку кредитування (диференційована схема погашення заборгованості)
(Класичний)

Авансовий внесок, мін % від вартості нерухомого майна Від 47 %
Строк кредиту 77 місяцівcalc
Розмір процентної ставки Перші 7 місяців 7 %
З 8-го по 24 місяць 15,77 %
З 25-го по 77 місяць 17,77 %
Комісія за надання кредиту  1,7 %

 

Умови діють з 01.03.2021 року

Умови кредитування фізичних осіб за продуктом «Кредит фізичним особам на придбання нерухомості на вторинному ринку з фіксованою ставкою»

Продукт/параметри Продукт  «Кредит фізичним особам на придбання нерухомості на вторинному ринку з фіксованою ставкою»
Загальні умови для Клієнтів Банку*
Метод погашення

Погашення заборгованості з поступовим зменшенням суми платежів протягом усього строку кредитування (диференційована схема погашення заборгованості)
(Класичний)

Авансовий внесок, мін % від вартості нерухомого майна 50 % 30 % 30 %
Строк кредиту, місяців 120calc 120calc 240calc 120calc
Розмір процентної ставки 1-й рік 14 % 15 % 17 % 15 %
2-й рік 16 % 18 % 18 % 17 %
з 3-го року 18 % 20 % 20 % 19 %
Комісія за надання кредиту 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1 %

* - для клієнтів Банку, які отримують з/п через Банк, мають погашений кредит (споживчий) в Банку, є власниками підприємств, що обслуговуються в Банку

Попередження та можливі наслідки для клієнта в разі користування послугою «Кредити на придбання нерухомості на вторинному ринку»

Попередження 1: клієнт зобов’язаний повернути суму кредиту, комісії та відсотки за його користування відповідно до умов кредитного договору та вимог законодавства України

Можливі наслідки за невиконання цього Попередження:

1. За несвоєчасну сплату заборгованості по кредиту, процентів за користування кредитом, комісій та інших платежів, встановлених кредитним договором Банк має право нарахувати та стягнути, а Клієнт сплачує на вимогу Банку пеню, яка обчислюється від суми простроченого платежу у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє на дату невиконання зобов’язання по сплаті кредиту, процентів по кредиту, комісій та нараховується щоденно.

При цьому, пеня за невиконання зобов’язання щодо повернення кредиту, процентів і комісій за цим Договором не може перевищувати подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня, та не може бути більшою за 15 % (п’ятнадцять відсотків) суми простроченого платежу.

2. За невиконання інших умов кредитного договору, Банк має право нарахувати та стягнути, а клієнт зобов’язаний сплатити такі штрафні санкції:

 • у випадку порушення Позичальником строку погашення одержаного ним Кредиту, Банк має право стягнути проценти в розмірі 25,00 % річних від простроченої суми згідно ч.2 ст.625 ЦК;
 • у випадку прострочення Позичальником виконання зобов’язання по поверненню Банку суми боргу за Договором про іпотечний кредит, він зобов’язаний сплатити суму заборгованості з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення (п.2 ст.625 ЦК).
 • за невиконання будь-якого з прийнятих на себе зобов’язань, передбачених Договором про споживчий кредит та (або) будь-якої з наданих гарантій за Договором про споживчий кредит, Позичальник сплачує штраф у розмірі 1% від загальної суми кредиту за кожен випадок невиконання (порушення).

3. Інші заходи, що застосовуються Банком за невиконання умов кредитного договору:

 • Банк має право банку у визначених кредитним договором випадках вимагати дострокового погашення зобов’язань за кредитом та відшкодування збитків, завданих йому порушенням виконання зобов'язань;
 • Банк має право на передачу інформації до бюро кредитних історій / Кредитного реєстру НБУ та формування негативної кредитної історії, що може враховуватися Банком під час прийняття рішення щодо надання кредиту в майбутньому;
 • Банк має право звернути стягнення на передане в іпотеку нерухоме майно відповідно чинного законодавства України;
 • Банк має право у разі недостатності коштів, отриманих від реалізації переданого в іпотеку нерухомого майна, для погашення вимоги за кредитним договором, звернути стягнення на особисте майно клієнта для погашення кредиту.

Попередження 2: Банк задовольняє вимогу щодо погашення заборгованості за кредитом за рахунок переданого в іпотеку нерухомого майна в позасудовому порядку у відповідності із застереженням в іпотечному
договорі, укладеному між клієнтом та Банком.

Попередження 3: іпотека майна припиняється у разі повного погашення заборгованості клієнта за кредитним договором, закінчення строку дії іпотечного договору або реалізації предмета іпотеки відповідно до Закону України "Про іпотеку".

Попередження 4: Банк не вимагає від клієнта або спорідненої чи пов'язаної з ним особи придбання будь-яких інших послуг від Банку як обов'язкову умову надання кредиту на купівлю нерухомості (крім надання
пакета банківських послуг)

Попередження 5: Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором
або законом

Попередження 6: У клієнта є можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів Банку, що надаються засобами дистанційних каналів комунікації


 excel  Завантажити детальний кредитний калькулятор

Отримати зворотній зв'язок

Вам зателефонує та безкоштовно надасть консультацію співробітник банку
Депозити
Депозитні програми для фізичних осіб
Грошові перекази
Міжнародні системи
грошових переказів
Мережа відділень
Місцезнаходження,
контактна інформація