A- A A+
0 800 50 55 99
безкоштовно у межах України
+38 (044) 590 45 95
для дзвінків з-за кордону
              instagram logo       
       
 • Корпоративним клієнтам
 • Кредитні програми

Факторинг

Факторинг/Факторингова операція – це кредитна операція, у відповідності до якої Фактор надає грошові кошти Клієнту за плату, згідно тарифів та здійснює придбання право вимоги до Боржників, а Клієнт відступає йому право вимоги виконання Боржником зобов`язань в грошовій формі по Договору поставки і кожному окремому Контракту за поставлені Клієнтом товари (виконані роботи, надані послуги), в тому числі:

 • Факторинг з регресом – Факторинг, при якому Клієнт виступає фінансовим поручителем перед Фактором по виконанню зобов`язань зі сплати по Договору поставки грошових коштів, право вимоги яких відступлено Клієнтом Фактору, і зобов‘язується здійснити зворотній викуп прав вимог (накладних, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, тощо), у разі несвоєчасного або неповного виконання Дебіторами/Боржниками зобов‘язань перед Фактором за поставлені Клієнтом товари (виконані роботи, надані послуги).
 • Факторинг без регресу - Факторинг, при якому прийнятий Фактором ризик невиконання Дебіторами/Боржниками зобов`язань по Договору поставки, не забезпечений поручительством Клієнта і Клієнт не зобов‘язується здійснити зворотній викуп прав вимог (накладних, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, тощо), у разі несвоєчасного або неповного виконання Дебіторами/Боржниками зобов‘язань перед Фактором за поставлені Клієнтом товари (виконані роботи, надані послуги).

Переваги факторингу від КРИСТАЛБАНКу:

 • Можливість збільшення об`ємів поставок в результаті надання покупцям конкурентних ринкових переваг;
 • Можливість підтримання стабільних відносин з покупцями, які придбавають товари на умовах відстрочення платежу;
 • Можливість планування своїх фінансових потоків без врахування платіжної дисципліни Дебіторів/Боржників;
 • Можливість здійснення оптових закупок в зв’язку з наявністю обігових коштів (по вигіднішим цінам) і відповідно підтримання розширеного асортименту товарів для своєчасного задоволення потреб ;
 • Підвищення ділового іміджу і платоспроможності Клієнта банку завдяки проведенню своєчасних розрахунків із своїми контрагентами;
 • Передача частини ризиків Фактору, які виникають в зв’язку з реалізацією продукції на умовах відстрочення платежу.

Для здійснення факторингових операцій Клієнт повинен відповідати наступним вимогам:

 • Клієнт повинен мати не менше 3-х (трьох) постійних платоспроможних Дебіторів.
 • Клієнт має поточний рахунок у Банку або зобов`язаний його відкрити до моменту підписання Договору про факторингове обслуговування з регресом.
 • Клієнт має постачати ліквідні товари (виконувати роботи, надавати послуги), які користуються стабільним попитом на ринку;
 • Мають бути стабільні (регулярні) надходження грошових коштів на поточні рахунки, не менше семи на тиждень;
 • Клієнт повинен мати стабільний фінансовий стан, який Банк визначає у відповідності до Методики оцінки фінансового стану боржника-юридичної особи (крім банку та бюджетної установи) та визначення категорії якості активу в ПАТ «КРИСТАЛБАНК»,
 • Клієнт повинен мати достатнє для здійснення зворотного викупу прав вимог (регресу) по факторинговим операціям та процентів співвідношення доходів та витрат;
 • період з моменту державної реєстрації та ведення стабільної господарської діяльності за основною діяльністю має складати не менше 12 місяців;
 • відсутність негативної кредитної історії (відсутність протягом останніх 6 місяців простроченої заборгованості за кредитними, вексельними, гарантійними, факторинговими операціями); 
 • відсутність на момент прийняття Фактором рішення про прийняття на факторингове обслуговування: 
  • прострочених боргів перед бюджетом та позабюджетними фондами;
  • судових спорів (позовів) з Дебіторами, заборгованість до яких відступається Фактору;
  • арешту поточних рахунків Клієнта уповноваженими на те органами; 
  • порушення проти Клієнта справи про банкрутство.

Більш детальну інформацію Ви можете отримати, звернувшись до найближчого відділення АТ «КРИСТАЛБАНК» або за 0 800 50 55 99 (безкоштовно у межах України); +38 (044) 590 45 95 (для дзвінків з-за кордону).

Друк

Депозити
Депозитні програми для фізичних осіб
Грошові перекази
Міжнародні системи
грошових переказів
Мережа відділень
Місцезнаходження,
контактна інформація