0 800 50 55 99
безкоштовно у межах України
+38 (044) 590 45 95
для дзвінків з-за кордону
                     
       
 • Корпоративним клієнтам
 • Кредитні програми

Факторинг

Факторинг/Факторингова операція – це кредитна операція, у відповідності до якої Фактор надає грошові кошти Клієнту за плату, згідно тарифів та здійснює придбання право вимоги до Боржників, а Клієнт відступає йому право вимоги виконання Боржником зобов`язань в грошовій формі по Договору поставки і кожному окремому Контракту за поставлені Клієнтом товари (виконані роботи, надані послуги), в тому числі:

 • Факторинг з регресом – Факторинг, при якому Клієнт виступає фінансовим поручителем перед Фактором по виконанню зобов`язань зі сплати по Договору поставки грошових коштів, право вимоги яких відступлено Клієнтом Фактору, і зобов‘язується здійснити зворотній викуп прав вимог (накладних, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, тощо), у разі несвоєчасного або неповного виконання Дебіторами/Боржниками зобов‘язань перед Фактором за поставлені Клієнтом товари (виконані роботи, надані послуги).
 • Факторинг без регресу - Факторинг, при якому прийнятий Фактором ризик невиконання Дебіторами/Боржниками зобов`язань по Договору поставки, не забезпечений поручительством Клієнта і Клієнт не зобов‘язується здійснити зворотній викуп прав вимог (накладних, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, тощо), у разі несвоєчасного або неповного виконання Дебіторами/Боржниками зобов‘язань перед Фактором за поставлені Клієнтом товари (виконані роботи, надані послуги).

Переваги факторингу від КРИСТАЛБАНКу:

 • Можливість збільшення об`ємів поставок в результаті надання покупцям конкурентних ринкових переваг;
 • Можливість підтримання стабільних відносин з покупцями, які придбавають товари на умовах відстрочення платежу;
 • Можливість планування своїх фінансових потоків без врахування платіжної дисципліни Дебіторів/Боржників;
 • Можливість здійснення оптових закупок в зв’язку з наявністю обігових коштів (по вигіднішим цінам) і відповідно підтримання розширеного асортименту товарів для своєчасного задоволення потреб ;
 • Підвищення ділового іміджу і платоспроможності Клієнта банку завдяки проведенню своєчасних розрахунків із своїми контрагентами;
 • Передача частини ризиків Фактору, які виникають в зв’язку з реалізацією продукції на умовах відстрочення платежу.

Для здійснення факторингових операцій Клієнт повинен відповідати наступним вимогам:

 • Клієнт повинен мати не менше 3-х (трьох) постійних платоспроможних Дебіторів.
 • Клієнт має поточний рахунок у Банку або зобов`язаний його відкрити до моменту підписання Договору про факторингове обслуговування з регресом.
 • Клієнт має постачати ліквідні товари (виконувати роботи, надавати послуги), які користуються стабільним попитом на ринку;
 • Мають бути стабільні (регулярні) надходження грошових коштів на поточні рахунки, не менше семи на тиждень;
 • Клієнт повинен мати стабільний фінансовий стан, який Банк визначає у відповідності до Методики оцінки фінансового стану боржника-юридичної особи (крім банку та бюджетної установи) та визначення категорії якості активу в ПАТ «КРИСТАЛБАНК»,
 • Клієнт повинен мати достатнє для здійснення зворотного викупу прав вимог (регресу) по факторинговим операціям та процентів співвідношення доходів та витрат;
 • період з моменту державної реєстрації та ведення стабільної господарської діяльності за основною діяльністю має складати не менше 12 місяців;
 • відсутність негативної кредитної історії (відсутність протягом останніх 6 місяців простроченої заборгованості за кредитними, вексельними, гарантійними, факторинговими операціями); 
 • відсутність на момент прийняття Фактором рішення про прийняття на факторингове обслуговування: 
  • прострочених боргів перед бюджетом та позабюджетними фондами;
  • судових спорів (позовів) з Дебіторами, заборгованість до яких відступається Фактору;
  • арешту поточних рахунків Клієнта уповноваженими на те органами; 
  • порушення проти Клієнта справи про банкрутство.

Більш детальну інформацію Ви можете отримати, звернувшись до найближчого відділення АТ «КРИСТАЛБАНК» або за телефоном (044) 590 46 54.

Друк

Депозити
Депозитні програми для фізичних осіб
Грошові перекази
Міжнародні системи
грошових переказів
Мережа відділень
Місцезнаходження,
контактна інформація