0 800 50 55 99
безкоштовно у межах України
+38 (044) 590 45 95
для дзвінків з-за кордону
                     
       
 • Приватним клієнтам
 • Погашення кредитної заборгованості

Програма лояльності «Крок на зустріч»

Шановні позичальники! ПАТ«КРИСТАЛБАНК» з розумінням ставиться до ситуації, в якій опинилися позичальники фізичні особи і які не можуть своєчасно та в повному обсязі виконувати свої зобов'язання перед Банком.

Спеціально для таких позичальників ПАТ«КРИСТАЛБАНК» пропонує Програму лояльності «Крок на зустріч»

Умови «Програми лояльності
до позичальників ПАТ«КРИСТАЛБАНК»
«Крок на зустріч»

1. Критерії кредитів, на які поширюється дія Програми:

Під дію Програми підпадають наступні продукти:

  Код продукту   Назва коду продукту
3020505  TERRA Просрочка ПК, 980
3020511  TERRA Просрочка ПК, Довіра
3020512  TERRA Просрочка ПК Карт-Бланш
3020526  TERRA Просрочка ПК terramoney2
3020516  TERRA 03-01-06-00 Кредити ф/о "Спiвробiтник" 
3020510  TERRA Просрочка ПК terramoney1

Кредитні зобов’язання, які були передані ПАТ«КРИСТАЛБАНК», відповідно до Плану врегулювання неплатоспроможного банку ПАТ«ТЕРРА БАНК», згідно акту приймання-передавання активів та зобов’язань від 22.12.2014 року з наступними параметрами:

 • В забезпеченні по кредиту відсутня застава/іпотека/порука;
 • Валюта кредитування – гривня;
 • Стадії стягнення заборгованості: - досудова, судова;
 • Банком раніше не здійснювалася реструктуризація за кредитними зобов’язаннями;
 • У позичальника відсутні в Банку інші кредитні зобов’язання, що забезпечені заставою/іпотекою;
 • За кредитними угодами не здійснювались операції списання заборгованості за рахунок страхового резерву;
 • Не приймалося рішення щодо припинення нарахування відсотків або комісій;
 • Строк простроченої заборгованості за основнім боргом та/або процентами та/або комісіями становить більше 90 днів.

Дія даної Програми поширюється на позичальників Банку, що відповідають всім вищевказаним критеріям.

2. Умови Програми

2.1. Програма передбачає наступні види умов лояльності (на вибір позичальника):

1) Часткове списання залишку заборгованості по кредиту, за умови одноразового погашення Позичальником заборгованості, у розмірі не менш ніж заборгованість, що дорівнює 80% залишку заборгованостей по основному боргу (поточний основний борг та прострочений основний борг) (далі – Одноразовий платіж). При цьому, Банк:

 • здійснює анулювання (прощення) залишку заборгованості за кредитними зобов’язаннями, після сплати Позичальником Одноразового платежу. При цьому погашення заборгованості по кредитному договору здійснюється у черговості, встановленої умовами кредитного договору;
 • не застосовує право Банку нараховувати штрафні санкції (пеню) за період з 22.12.2014 р. до дати здійснення анулювання (прощення) залишку заборгованості.

2) Здійснення реструктуризації кредитної заборгованості:

 • встановлення нового терміну погашення основного боргу (до 12 місяців) та щомісячного графіку погашення основного боргу;
 • встановлення графіку погашення нарахованих та не сплачених процентів та комісій терміном, встановленим для погашення основного боргу, щомісячно рівними частинами;
 • сплата нарахованих процентів та комісій щомісяця, згідно з умовами кредитного договору;
 • прийняття рішення щодо не застосування права Банку нараховувати штрафні санкції (пеню) за період з 22.12.2014 р. до дати укладання Договору про внесення змін до кредитного договору, за умови своєчасного та в повному обсязі виконання попередніх умов реструктуризації (за наявності таких умов).

3. Терміни застосування Програми.

3.1. Програма вводиться в дію з 01.01.2017 р.

Друк

Депозити
Депозитні програми для фізичних осіб
Грошові перекази
Міжнародні системи
грошових переказів
Мережа відділень
Місцезнаходження,
контактна інформація