Підтримка держателів платіжних
карток: (044) 590 45 95
                                
 • Головна
 • Корпоративним клієнтам
 • Банківські гарантії

Банківські гарантії

Банківська гарантія – це безвідкличне зобов’язання банка виплатити певну грошову суму бенефіціару (особі, на користь якої надана гарантія) у випадку невиконання принципалом за гарантією (особою, що є боржником перед бенефіціаром) своїх зобов’язань перед бенефіціаром. 

Гарантії виступають додатковим забезпеченням фінансових інтересів сторін, що беруть участь у торговельних угодах, крім того, гарантії дають змогу значно знизити ризики неплатежів і непоставок.

Переваги використання банківських гарантій:

 • універсальний та надійний інструмент забезпечення різних видів зобов’язань сторін договору;
 • зручний та значно дешевший інструмент торгового фінансування порівняно із традиційним кредитуванням.

ПАТ «КРИСТАЛБАНК» пропонує Вам швидко та зручно оформити необхідну банківську гарантію згідно вимог законодавства України:

Тендерні гарантії:

При проведені тендерних торгів від компаній-учасників тендеру може вимагатися надання, разом із пропозицією, гарантії забезпечення тендерної пропозиції, яка забезпечує виплату гарантованої грошової суми у випадку:

 • відкликання учасником тендера своєї пропозиції до закінчення терміну її дії;
 • відмови переможця тендера прийняти надане замовлення (укласти договір);
 • якщо після перемоги у тендері учасник не надав гарантію виконання зобов’язань (у разі, якщо надання такої гарантії було передбачене умовами тендеру);
 • не виконання інших умов, передбачених тендерною документацією.

Ви маєте можливість оформити в КРИСТАЛБАНК банківську гарантію в електронній формі для роботи в системі держзакупівель ProZorro.

Згідно Закону України «Про державні закупівлі» з 1 серпня 2016 р державні закупівлі проводяться через систему онлайн закупівель ProZorro, в зв'язку з чим, клієнти які бажають взяти участь в тендері (торгах), де однією з умов участі може бути надання банківської гарантії (електронної банківської гарантії), можуть отримати таку гарантію в КРИСТАЛБАНКУ.

Основною відмінністю електронної банківської гарантії від гарантії на паперовому носії є нанесення на неї електронно-цифрового підпису уповноваженої особи Банку, що дозволяє клієнту оперативно направляти замовнику торгів електронний документ (банківську гарантію, яка виступає забезпеченням тендерної пропозиції на торгах) разом з усіма необхідними документами для участі в тендері (торгах)

Розуміючи на скільки важлива для клієнта оперативність, КРИСТАЛБАНК пропонує отримати електронну банківську гарантію протягом 1-го дня !!!

Ви маєте можливість обрати та оформити в ПАТ «КРИСТАЛБАНК» наступні тендерні гарантії:

 • тендерна гарантія під грошове покриття (надається в сумі до 100% від суми грошового покриття, розміщеного в ПАТ «КРИСТАЛБАНК»);
 • тендерна гарантія під заставу депозиту (надається в сумі до 100% від розміру депозиту, розміщеного в ПАТ «КРИСТАЛБАНК»);
 • тендерна гарантія під поруку власника чи представника менеджменту Принципала;
 • бланкова тендерна гарантія.

Гарантію виконання договірних зобов'язань (контракту)

Для добросовісного виконання договірних зобов'язань — забезпечення поставки товару, виконання робіт або надання послуг своєчасно, в повній мірі та у відповідності до договору.

Гарантію повернення авансових платежів

Для встановлення зв'язків з новими бізнес-партнерами — забезпечення повернення авансового платежу покупцю у випадку невиконання продавцем своїх зобов'язань за договором.

Гарантію платежу

Забезпечує платіжні вимоги однієї із сторін за контрактом (продавця) по відношенню до іншої сторони за контрактом (покупця) у разі, якщо продавцем поставлено товар, але не отримано оплату згідно з договором (контрактом).

Умови банківської гарантії:

 • строк дії гарантії залежить від обумовлених контрактом строків поставки товару / надання послуг, а також пов'язаний зі строком дії основного контракту або умов тендерної документації;
 • валюта гарантії — гривня;
 • комісія по гарантії встановлюється від розміру суми банківської гарантії та сплачується в день надання гарантії;
 • забезпеченням по гарантії можуть бути грошові кошти, майнові права на банківський вклад в ПАТ «КРИСТАЛБАНК» та інше.

Пакет необхідних документів для оформлення банківської гарантії залежить від виду гарантії та структури забезпечення по гарантії.

Більш детальну інформацію Ви можете отримати, звернувшись до найближчого відділення ПАТ «КРИСТАЛБАНК».

Друк

Депозити
Депозитні програми для фізичних осіб
Грошові перекази
Міжнародні системи
грошових переказів
Мережа відділень
Місцезнаходження,
контактна інформація
 • Cyfral
 • Kyivstar
 • Life
 • Vodafone
 • Intertelecom
 • Easypay
 • Volia
 • O3
 • Kievgazenergy
 • Peoplenet
 • Mts
 • Lanet
 • Kyivenergo
 • Triolan
 • Olltv
 • Skype
 • Ukrtelecom
 • Webmoney